Свети Валентин

Факт : Около 73 %от мъжете купуват цветя за Св. Валентин…